Samenkomsten en corona
Het bestuur van het Toon Hermans Huis Emmeloord volgt en onderschrijft de door de gemeente Noordoostpolder geadviseerde maatregelen voor samenkomsten m.b.t. het Coronavirus.
De inloopochtenden op woensdag in het Toon Hermans Huis Emmeloord zijn daarom vooralsnog beschikbaar voor bezoekers. De basismaatregelen (anderhalve meter afstand, handen reinigen, etc.) dienen in acht te worden genomen.
Voor het komen en gaan naar de ruimten in het Huis draagt men een mondkapje. In de geplaceerde situatie kan het mondkapje worden afgedaan.
Gasten wordt geadviseerd de website te raadplegen voor de laatste stand van zaken indien en voor zover er door de (Rijks)overheid veranderingen in de maatregelen worden aangekondigd.

Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten

Heb je met kanker te maken gekregen? Jij, of iemand van wie je houdt? Het inloophuis biedt je de gelegenheid om je ervaringen te delen. Dat gebeurt in een ontspannen sfeer, met mensen die weten wat je doormaakt – zij hebben ook kanker, of daarmee te maken (gehad). Het is geen zielige boel, maar een plaats om nieuwe energie op te doen en je begrepen te voelen.

Meer weten »

Toon Hermans Huis Emmeloord

Vanaf september weer inloop,  en op beperkte schaal activiteiten
Nijenbeek 4-B
8303 ZA Emmeloord

Activiteiten kalender

Bekijk alle activiteiten »

NIEUWS

Veel informatie over wat je weten wilt

Onze uitgebreide bibliotheek

Boeken uit de bibliotheek zijn in te zien, maar kunt u ook voor een af te spreken termijn meenemen naar huis. Er is informatie over (bijna) alle vormen van kanker, ervaringsverhalen en ook voor naasten is er een ruim aanbod.

Bekijk de boekbesprekingen »

Wil jij het Toon Hermans Huis Emmeloord ondersteunen?

Toon Hermans verbond zijn naam aan inloophuizen als die van ons.
Hij verloor zelf zijn vrouw aan kanker.