Contact met mensen die hetzelfde meemaken als jij, helpt soms meer dan het gesprek met de specialist.

Actviteiten in het vooruitzicht