Kanker veroorzaakt onzekerheid, twijfels en zorgen bij alle betrokkenen. Tijdens de behandelingen in het ziekenhuis doen artsen en verpleegkundigen er alles aan om u te behandelen en te begeleiden. Deze begeleiding vindt meestal nog maar incidenteel plaats als u weer thuis bent. En juist dan is het belangrijk dat u ergens terecht kunt voor hulp bij de verwerking van uw ziekte en ondersteuning bij het opnieuw vormgeven van uw leven. Het Toon Hermans Huis kan deze hulp bieden. U vindt er tijd en aandacht voor uw verhaal, u kunt ervaringen uitwisselen, gewoon een kopje koffie drinken, deelnemen aan gesprekgroepen of aan creatieve activiteiten.

Organisatie

Het Toon Hermans Huis Emmeloord is een Stichting met een Stichtingsbestuur.

Vrijwilligers zetten zich in om het Toon Hermans Huis Emmeloord een gastvrije ontmoetingsplaats te laten zijn. Ook dragen zij zorg voor het goed functioneren van het huis en het begeleiden van de bezoekers. De verschillende creatieve cursussen en de themalezingen worden doorgaans gegeven door professionals, die deze activiteiten zonder financiële vergoeding voor het Toon Hermans Huis Emmeloord verrichten.

Bekijk de organisatie

Activiteiten

Vanuit het Toon Hermans Huis worden diverse activiteiten georganiseerd die erop zijn gericht mensen die met kanker te maken hebben (gehad) verder te helpen. Ze sluiten aan bij jouw mogelijkheden, je kan je gedachten verzetten en leert nieuwe dingen ontdekken.

Bekijk de activiteiten

Fondswerving

Het Toon Hermans Huis Emmeloord is financieel geheel afhankelijk van donaties, sponsoring, schenkingen en legaten van particulieren, bedrijven en fondsen. Leden van de commissie fondsenwerving informeren u graag over de mogelijkheden het Toon Hermans Huis te ondersteunen.

Meer over doneren en fondswerven
ANBI

De Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dit houdt in dat particulieren en bedrijven die giften, schenkingen, legaten of erfstellingen doen aan een ANBI, deze bijdragen kunnen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, dan wel vrijgesteld zijn van schenkings- of successierechten.

Bekijk het jaarverslag
IPSO

Het Toon Hermans Huis Emmeloord is aangesloten bij de IPSO, de koepelorganisatie voor instellingen voor psychosociale begeleiding van mensen met een levensbedreigende aandoening. De IPSO onderhoudt contacten met de overheid en staat garant voor de kwaliteit van de begeleiding.

Lees berichten over IPSO