Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor het Toon Hermans Huis. Vrijwilligers, organisatie en bezoekers hebben bepaalde verwachtingen van elkaar. We geven vrijwilligers ondersteuning en hebben de onderling geldende afspraken schriftelijk vastgelegd. Daarvoor is een vrijwilligersovereenkomst opgesteld, welke door elke vrijwilliger is ondertekend.

Klachtenregeling

Vanuit de IPSO is een klachtenregeling opgesteld. Deze was oorspronkelijk voor inloophuizen waar ook een vorm van behandeling plaatsvindt, maar is breder getrokken. De IPSO heeft elk inloophuis geadviseerd een dergelijke regeling beschikbaar te stellen aan bezoekers en deelnemers. Het Toon Hermans Huis Emmeloord geeft hier via de website invulling aan.

Randvoorwaarden voor de gespreksgroep van lotgenoten

Vóór de start van de lotgenoten gespreksgroepen heeft de projectgroep het document ‘Randvoorwaarden voor de gespreksgroep van lotgenoten’ opgesteld.
Lotgenoten zijn een kwetsbare groep mensen, waar wij uiterst zorgvuldig mee om willen gaan.
Daarom vinden wij het belangrijk dat ook de werkwijze en doelstellingen van de lotgenoten gespreksgroepen transparant zijn, vandaar dit document.