Het Toon Hermans Huis Emmeloord wordt gerund door louter vrijwilligers. Een aantal van de betrokkenen motiveert de keuze om mee te werken aan het inloophuis. Hieronder ziet u een overzicht van de vrijwilligers van het Toon Hermans Huis Emmeloord.

Gastvrouwen en -heren

Het inloophuis en de daarin georganiseerde activiteiten zouden er niet kunnen zijn zonder de inzet van onze gastvrouwen en -heren. Dit is een groep mensen die bewogen is met de bezoekers en goed kan luisteren.

Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor de juiste gang van zaken binnen de stichting op organisatorisch en financieel gebied. Contacten met overheid, sponsoren en andere ondersteunende organisaties worden door (leden van) het bestuur onderhouden. Tevens wordt er toegezien op een goede voortgang in het algemene werk en bij bijzondere activiteiten.

Voorzitter, portefeuille algemene en bestuurlijke zaken, Communicatie & PR

Hugo Kramer

Bestuurslid

Penningmeester, portefeuille financieel beheer

Marthe Rusius

Bestuurslid

Coördinatoren

De coördinatoren zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en onderhouden de contacten met de betrokkenen. Ze zien toe op de planning en uitvoering van de activiteiten. Daarmee zijn ze het eerste aanspreekpunt voor zowel bezoekers als medewerkers.

Coördinator

Coördinator activiteiten

Commissie Fondswerving

De commissie fondswerving houdt zich bezig met het verkrijgen van structurele inkomsten, door het aantrekken van sponsoren. Tevens is deze commissie betrokken bij door derden opgezette acties, die inkomsten voor het inloophuis genereren.

Commissie Communicatie en PR

Kranten, Facebook, de website: het wordt onderhouden en ingevuld vanuit de commissie communicatie en PR.

Communicatie & PR

Voorzitter, portefeuille algemene en bestuurlijke zaken, Communicatie & PR

Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

Henk Pals

Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

Leo Hanssen

Comité van Aanbeveling

Nico van Staveren

Comité van Aanbeveling

Pim van der Maden

Comité van Aanbeveling