Het Toon Hermans Huis Emmeloord wordt gerund door louter vrijwilligers. Een aantal van de betrokkenen motiveert de keuze om mee te werken aan het inloophuis. Hieronder ziet u een overzicht van de vrijwilligers van het Toon Hermans Huis Emmeloord.

Gastvrouwen en -heren

Het inloophuis en de daarin georganiseerde activiteiten zouden er niet kunnen zijn zonder de inzet van onze gastvrouwen en -heren. Dit is een groep mensen die bewogen is met de bezoekers en goed kan luisteren.

Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor de juiste gang van zaken binnen de stichting op organisatorisch en financieel gebied. Contacten met overheid, sponsoren en andere ondersteunende organisaties worden door (leden van) het bestuur onderhouden. Tevens wordt er toegezien op een goede voortgang in het algemene werk en bij bijzondere activiteiten.

Hugo Kramer

Bestuurslid

Bestuurslid, Secretaris

Dieuwke Nauta

Voorzitter, portefeuille algemene en bestuurlijke zaken, Communicatie & PR

Penningmeester, portefeuille financieel beheer

Gerben Schrale

Bestuurslid, portefeuille fondswerving

Marthe Rusius

Bestuurslid

Coördinatoren

De coördinatoren zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en onderhouden de contacten met de betrokkenen. Ze zien toe op de planning en uitvoering van de activiteiten. Daarmee zijn ze het eerste aanspreekpunt voor zowel bezoekers als medewerkers.

Coördinator

Coördinator

Coördinator activiteiten

Commissie Fondswerving

De commissie fondswerving houdt zich bezig met het verkrijgen van structurele inkomsten, door het aantrekken van sponsoren. Tevens is deze commissie betrokken bij door derden opgezette acties, die inkomsten voor het inloophuis genereren.

Gerben Schrale

Bestuurslid, portefeuille fondswerving

Commissie Communicatie en PR

Kranten, Facebook, de website: het wordt onderhouden en ingevuld vanuit de commissie communicatie en PR.

Communicatie & PR

Dieuwke Nauta

Voorzitter, portefeuille algemene en bestuurlijke zaken, Communicatie & PR

Henk ter Beest

Communicatie en PR

Comité van Aanbeveling

Ada Schonewille

Comité van Aanbeveling

Henk Pals

Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

Leo Hanssen

Comité van Aanbeveling

Nico van Staveren

Comité van Aanbeveling

Pim van der Maden

Comité van Aanbeveling