Het Toon Hermans Huis Emmeloord wordt gerund door louter vrijwilligers. Een aantal van de betrokkenen motiveert de keuze om mee te werken aan het inloophuis, in een reeks artikelen op deze website gepubliceerd onder de categorie medewerkers.

Gastvrouwen en -heren

Het inloophuis en de daarin georganiseerde activiteiten zouden er niet kunnen zijn zonder de inzet van onze gastvrouwen en -heren. Dit is een groep mensen die bewogen is met de bezoekers en goed kan luisteren.

Contact

Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor de juiste gang van zaken binnen de stichting op organisatorisch en financieel gebied. Contacten met overheid, sponsoren en andere ondersteunende organisaties worden door (leden van) het bestuur onderhouden. Tevens wordt er toegezien op een goede voortgang in het algemene werk en bij bijzondere activiteiten.

Bestuurslid, Secretaris

Voorzitter, portefeuille algemene en bestuurlijke zaken, Communicatie & PR

Penningmeester, portefeuille financieel beheer

Bestuurslid, portefeuille fondswerving

Bestuurslid.

Coördinatoren

De coördinatoren zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en onderhouden de contacten met de betrokkenen. Ze zien toe op de planning en uitvoering van de activiteiten. Daarmee zijn ze het eerste aanspreekpunt voor zowel bezoekers als medewerkers.

Commissie Fondswerving

De commissie fondswerving houdt zich bezig met het verkrijgen van structurele inkomsten, door het aantrekken van sponsoren. Tevens is deze commissie betrokken bij door derden opgezette acties, die inkomsten voor het inloophuis genereren.

Bestuurslid, portefeuille fondswerving

Commissie Communicatie en PR

Kranten, Facebook, de website: het wordt onderhouden en ingevuld vanuit de commissie communicatie en PR.

Communicatie & PR

Voorzitter, portefeuille algemene en bestuurlijke zaken, Communicatie & PR

Communicatie en PR

De pagina contact biedt mogelijkheden om een bericht achter te laten.