Het Toon Hermans Huis Emmeloord wordt gerund door louter vrijwilligers. Een aantal van de betrokkenen motiveert de keuze om mee te werken aan het inloophuis, in een reeks artikelen op deze website gepubliceerd onder de categorie medewerkers.

Gastvrouwen en -heren

Het inloophuis en de daarin georganiseerde activiteiten zouden er niet kunnen zijn zonder de inzet van onze gastvrouwen en -heren. Dit is een groep mensen die bewogen is met de bezoekers en goed kan luisteren.

Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor de juiste gang van zaken binnen de stichting op organisatorisch en financieel gebied. Contacten met overheid, sponsoren en andere ondersteunende organisaties worden door (leden van) het bestuur onderhouden. Tevens wordt er toegezien op een goede voortgang in het algemene werk en bij bijzondere activiteiten.

Voorzitter, portefeuille algemene en bestuurlijke zaken.

Secretaris, portefeuille Communicatie & PR

Bestuurslid.

Bestuurslid, portefeuille fondswerving

Penningmeester, portefeuille financieel beheer

Bestuur, communicatie en PR

Coördinatoren

De coördinatoren zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en onderhouden de contacten met de betrokkenen. Ze zien toe op de planning en uitvoering van de activiteiten. Daarmee zijn ze het eerste aanspreekpunt voor zowel bezoekers als medewerkers.

Coördinator van de activiteiten.

Algemeen Coördinator

Commissie Fondswerving

De commissie fondswerving houdt zich bezig met het verkrijgen van structurele inkomsten, door het aantrekken van sponsoren. Tevens is deze commissie betrokken bij door derden opgezette acties, die inkomsten voor het inloophuis genereren.

Voorzitter, portefeuille algemene en bestuurlijke zaken.

Bestuurslid, portefeuille fondswerving

Commissie Communicatie en PR

Kranten, Facebook, de website: het wordt onderhouden en ingevuld vanuit de commissie communicatie en PR.

Secretaris, portefeuille Communicatie & PR

Communicatie en PR

Bestuur, communicatie en PR

Contact

De pagina contact biedt mogelijkheden om een bericht achter te laten.