Coördinator

Coördinator activiteiten

Dieuwke Nauta

Voorzitter, portefeuille algemene en bestuurlijke zaken, Communicatie & PR

Penningmeester, portefeuille financieel beheer

Henk ter Beest

Communicatie en PR

Gerben Schrale

Bestuurslid, portefeuille fondswerving

Marthe Rusius

Bestuurslid

Communicatie & PR