Je woont in de Noordoostpolder (NOP) of omgeving en je vraagt je af waar je terecht kunt met de vragen die je hebt over kanker. Jij, of iemand die je heel goed kent, heeft er misschien aan den lijve mee te maken. Wat kan je van de toekomst verwachten? En hoe verhoudt wat jouw ervaring met kanker zich tot de beleving van anderen? Het Toon Hermans Huis Emmeloord wil je verder helpen: gratis. Vanuit ons inloophuis zijn we in staat mensen met elkaar in contact te brengen: ervaringsdeskundigen, lotgenoten, medisch betrokken mensen, binnen en buiten de NOP.

Lezing Kanker NOPHet Toon Hermans Huis Emmeloord is een inloophuis, zoals er veel meer zijn in Nederland. Er zijn veel inloophuizen die de naam van Toon Hermans dragen, kijk maar op toonhermanshuis.nl. De reden is omdat er vanuit het eerste inloophuis in Sittard, een directe relatie liep naar hem. Een groot aantal inloophuizen gebruikt echter een andere naam. Voor alle inloophuizen is er een ondersteunende organisatie ingesteld: IPSO. Het Toon Hermans Huis Emmeloord is daar ook lid van.

Kanker NOP

Je woont in (de omgeving van) de Noordoostpolder en hebt met kanker te maken gekregen. Waarom zou je dan naar een inloophuis gaan? Zit men daar de hele tijd een potje te grienen met elkaar? Je zit helemaal niet te wachten op droevige verhalen van anderen. Waarom is het dan toch zo goed om een inloophuis te bezoeken? Het IPSO heeft onderzoek gedaan onder bezoekers van de inloophuizen. Hier lichten we er graag een deel van uit.

IPSO over bezoekers van een inloophuis

Het bezoek van het inloophuis fungeert als buffer voor de achteruitgang van de kwaliteit van leven.

Lotgenotencontact

Als gevraagd wordt wat de reden of aanleiding is om het inloophuis te bezoeken wordt door meer dan de helft van de bezoekers (54%) het contact met lotgenoten genoemd. Een ‘luisterend oor’ is belangrijk en de mogelijkheid om een gesprek te kunnen hebben over wat hen overkomen is.

Waardering

Activiteit BloemschikkenDe houding ten opzichte van de inloophuizen is over het geheel erg positief (>8 op een schaal van 1 tot 10). Het contact met de vrijwilligers, lotgenoten en zorgprofessionals maakt een verschil in het leven van mensen met kanker en hun naasten. Een aantal van hen noemt de ervaren steun onmisbaar voor het verwerkings- en acceptatieproces. Na afloop van het bezoek voelt men zich overwegend voldaan, energiek, rustig en blij. Grote waardering is er ook voor het brede activiteitenaanbod, en dan vooral voor de creatieve workshops en ontspannende activiteiten. Naasten waarderen het aanbod van inloophuizen nog meer dan de bezoekers die zelf bekend zijn met kanker.

Activiteiten

Er wordt door veel bezoekers aan een groot scala aan activiteiten deelgenomen. Er is grote waardering voor de creatieve activiteiten, ontmoetingsactiviteiten, ontspanningsactiviteiten, massage en themabijeenkomsten en evenementen.

Therapeutische ondersteuning

Een vijfde deel van de ondervraagde bezoekers geeft aan gebruik te maken van professionele therapeutische ondersteuning in het inloophuis. Veel waardering is er voor de individuele gesprekken, de beeldende creatieve therapie en rouwverwerking.

Conclusie

Inloophuizen vormen een niet meer weg te denken en gewaardeerde ondersteuning in de keten van psychosociale ondersteuning bij kanker. De verwachting is dat het gebruik van inloophuizen sterk groeit, wat de druk op de dure professionele zorg kan verminderen.

Kom kennis maken

Op deze website vertellen mensen die met kanker te maken hebben en in de omgeving van de NOP wonen, hun verhaal. Het zijn vaak bezoekers van het inloophuis. Elk van hen had het idee een drempel over te moeten stappen, maar wilde wel graag weten of het ook voor haar en hem waar is: dat het inloophuis je helpt om je plaats te vinden wanneer je met kanker te maken hebt gekregen. Elk van hen heeft daar achteraf goede ervaringen aan overgehouden.

Lees hun verhalen zelf.