Naasten gespreksgroep

Als iemand in het gezin de diagnose kanker krijgt heeft dit een grote impact, niet alleen voor degene die de diagnose krijgt, maar ook voor zijn/haar directe betrokkenen in het gezin. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. Kanker nestelt zich in alle aderen tot in het kleinste haarvaatje van het gezin en het netwerk. Als betrokkene is het niet altijd leuk om thuis te praten over kanker en de gevolgen ervan, maar je moet het zeker niet wegstoppen, want het is er wel, ook als je er niet over praat. Dan is het fijn als er een plek bestaat zoals het Toon Hermans Huis (THH) in Emmeloord waar deze problematiek bekend is.

Voor deze groep mensen start het THH een nieuwe Naasten gesprekgroep. Dit is een bijzondere groep, want de deelnemers zitten namelijk in het zelfde schuitje als jij en jullie zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Jij kunt gewoon je verhaal delen, zonder je schuldig te voelen. De anderen weten exact wat je bedoelt en begrijpen jou heel goed. Je zult je serieus genomen voelen en voldoende steun ervaren. Het is prettig om eens te horen hoe anderen omgaan met deze moeilijke dingen, die je leven op z’n kop gezet hebben. Tijd nemen om er met elkaar over te praten kan helend werken, terwijl het gewone leven toch ook doorgaat omdat niet alles om kanker draait. In de gesprekken luisteren we naar elkaar en leren we van elkaar.

Deze Naasten gespreksgroep komt elke veertien dagen bijeen in een tijdsbestek van 3 maanden (vijf keer). De groepsgrootte zal 6 personen zijn. De groep wordt geleid door twee deskundige gespreksleiders, die tevens ervaringsdeskundigen zijn.

De bijeenkomsten worden gepland op een voor de groep passend dagdeel in het THH Emmeloord. Als je deel wilt nemen aan de gespreksgroep kun je je hiervoor telefonisch opgeven. Zodra er meldingen binnenkomen, wordt de startdatum bekend gemaakt.

Als de gespreksgroep eenmaal van start is gegaan is tussentijds instromen niet mogelijk, dus wacht niet te lang met jezelf op te geven.

Toon Hermans Huis Emmeloord
Nijenbeek 4
8303 ZA Emmeloord
Tel. 06 12061991