Afscheid Allerzorg - Marga Koek en Gertjan Platvoet

Toon Hermans Huis bedankt Allerzorg

Het Toon Herman Huis Emmeloord heeft sinds juli 2013 een nieuwe huisvesting. Daarvoor hadden we ruim 1 jaar gratis onderdak bij thuiszorgorganisatie Allerzorg. Als dank overhandigde het bestuur van het Toon Hermans Huis een aandenken aan Marga Koek (directeur Allerzorg). Door in de startfase gratis huisvesting te hebben gehad, kon een aantal activiteiten gestart worden…