Themabijeenkomst naasten

Themabijeenkomst naasten

Datum/Tijd
dinsdag 26 feb 2019
19:30 - 21:00

Locatie
Flevomeer Bibliotheek
Harmen Visserplein 5
Emmeloord

Categorieën

Contactpersoon Toon Hermans Huis
Arie Aantjes


Themabijeenkomst naasten

Wat betekent kanker voor de omgeving van de kankerpatiënt?

Als mensen horen dat ze kanker hebben krijgen zij die boodschap niet alleen. Ook hun partners, kinderen, familie en vrienden horen en ervaren dit. De impact is groot. Vaak zelfs groter dan mensen zich in eerste instantie realiseren. En voor iedereen betekent het wat anders.

Naasten

Meestal krijgt degene die ziek is veel aandacht. De naasten krijgen bijna automatisch de rol van mantelzorger wat meestal resulteert in een aantal praktische taken bovenop hun normale dagelijkse activiteiten. Maar wat betekent het verder voor hen? Bijvoorbeeld emotioneel of hun verwachting van de toekomst? Vaak wordt dit op dat moment als zo ondergeschikt aan de zorg voor de patiënt ervaren, dat hier nauwelijks aandacht voor is. Maar dat betekent niet dat het geen rol speelt. In tegendeel. Het speelt altijd een rol. En vaak groter dan je op dat moment denkt. Zowel in de zorg naar de patiënt als in het eigen welzijn en in de onderlinge relatie is dit te merken. Tijd dus om hier wel aandacht aan te besteden.

Lezing/workshop

Op dinsdagavond 26 februari om 19.30 uur organiseert het Toon Hermans Huis in de bibliotheek in Emmeloord een lezing/workshop over hoe om te gaan met ernstige situaties. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk krijgen de aanwezigen inzicht in het proces van verwerking en hoe dit bij iedereen voor een deel hetzelfde is maar juist ook weer verschilt. De bijeenkomst wordt ondersteund door een deskundige.

Aanmelding

Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, is aanmelding voor het bijwonen van deze activiteit noodzakelijk. Meldt u zich bij voorkeur met twee personen tegelijk aan. Bijvoorbeeld samen met uw partner, een van de kinderen, vriend of vriendin. Hierdoor zie je beter hoe traumaverwerking werkt en het biedt tevens goede mogelijkheden om het hier later nog eens onderling over te hebben.

Voor wie zijn deze workshops?
Het Toon Hermans Huis richt zich op mensen met kanker en hun naasten. De personen die de workshops geven, doen dat tegen beperkte kosten en willen deze doelgroep ermee helpen. Heeft u kanker, kanker gehad, of geldt dat voor uw partner / vriend(in)? Dan bent u van harte welkom om mee te doen en u aan te melden.

Aantal plaatsen beschikbaar: 26.

Definitieve toekenning wordt 10 dagen voor de Themabijeenkomst gedaan, met als doel de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen. Als op dat moment nog niet alle plaatsen geboekt zijn, kunt u blijven aanmelden tot enkele dagen voor de activiteit.


Er kunnen geen aanmeldingen meer worden geplaatst voor deze activiteit.