Schakel tussen patiënt en ziekenhuis

Schakel tussen patiënt en ziekenhuis

Datum/Tijd
woensdag 16 mrt 2022
19:30 - 21:00

Locatie
Flevomeer Bibliotheek
Harmen Visserplein 5
Emmeloord

Categorieën

Contactpersoon Toon Hermans Huis
Elly Orsel


Schakel tussen patiënt en ziekenhuis

Als je met kanker te maken krijgt, komt er veel op je af. De huisarts en de wijkverpleegkundige kunnen heel veel vragen beantwoorden. Ze denken met je mee, ook over praktische zaken.

Daarom heeft het Toon Hermans Huis Emmeloord huisarts Anja Korf en wijkverpleegkundige Gerda Jonker uitgenodigd hier op een informatie avond iets over te vertellen en vragen te beantwoorden.

Deze avond wordt gehouden op woensdag 16 maart a.s. en vindt plaats in de Flevomeerbibliotheek Emmeloord.

Toegang is gratis. De avond begint om 19.30 uur en is uiterlijk 21.00 uur afgelopen.

 

Voor wie zijn deze workshops?
Het Toon Hermans Huis richt zich op mensen met kanker en hun naasten. De personen die de workshops geven, doen dat tegen beperkte kosten en willen deze doelgroep ermee helpen. Heeft u kanker, kanker gehad, of geldt dat voor uw partner / vriend(in)? Dan bent u van harte welkom om mee te doen en u aan te melden.

Aantal plaatsen beschikbaar: 18.

Definitieve toekenning wordt 10 dagen voor de Lezing gedaan, met als doel de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen. Als op dat moment nog niet alle plaatsen geboekt zijn, kunt u blijven aanmelden tot enkele dagen voor de activiteit.


Er kunnen geen aanmeldingen meer worden geplaatst voor deze activiteit.