Mantelzorg

Mantelzorg

Datum/Tijd
donderdag 22 mrt 2018
19:30 - 21:00

Locatie
Flevomeer Bibliotheek
Harmen Visserplein 5
Emmeloord

Categorieën

Contactpersoon Toon Hermans Huis
Arie Aantjes


Mantelzorg, geen belasting, maar verrijking

Op donderdagavond 22 maart a.s. organiseert Het Toon Hermans Huis Emmeloord, in samenwerking met de FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, een lezing over mantelzorg.
Deze – interactieve – lezing wordt verzorgd door Maria Grijpma. Ze behandelt vele simpele, kleine voorbeelden die precies aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers, vrijwilligers, maar ook patiënten. Door deze handreikingen in het dagelijks leven toe te passen zal men meer tevreden en met meer gemak de zorgtaak kunnen volbrengen of ziek zijn. Zo is zorgen een verrijking in plaats van een belasting.
De avond is gericht op zowel de mantelzorger als de patiënt.
Maria Grijpma werkt al lang in de gezondheidszorg en het onderwijs. In haar huidige werk als particulier verpleegkundige terminale zorg geeft ze inspirerende zorg op maat bij mensen thuis. Met Inge Jager schreef ze de boeken “Handboek voor klein geluk” en de bestseller “Klein geluk voor de mantelzorger”. (Beide boeken zijn – tegen contante betaling – op deze avond te koop).
De lezing vindt plaats in de FlevoMeer bibliotheek Emmeloord. Aanvang: 19.30 uur (einde omstreeks 21.00 uur). Toegang is gratis.