Het Toon Hermans Huis Emmeloord is financieel volledig afhankelijk van donaties en fondsenwervingsacties om haar activiteiten voor allen die met kanker te maken hebben, blijvend te kunnen aanbieden en verder te kunnen ontwikkelen.

We nodigen graag particulieren, bedrijven, instellingen, serviceclubs, scholen en andere geïnteresseerden uit een fondsenwervingsactie voor het Toon Hermans Huis Emmeloord op te zetten om geld te genereren voor het huis.

Inspirerende voorbeelden van initiatieven die kunnen worden ontplooid en waarvan de opbrengst ten gunste van het Toon Hermans Huis Emmeloord kunnen komen, zijn:

  • een kunstveiling, een benefietavond, een wenskaartenactie en een smartlappenfestival;
  • een bloembollenactie, een sponsorloop en een wijnactie;
  • collectes van een kerk- en uitvaartdienst;
  • een gala-avond ter gelegenheid van een jubileum van een serviceclub, een bedrijf of instelling;
  • cadeaugeld van een verjaardag, een bruiloft, of een 10-, 25- of meerjarig bestaan van een bedrijf;
  • de waarde van kerstpakketten voor medewerkers en relaties.

Wij hopen dat deze voorbeelden u aanmoedigen om ook actief te worden voor het huis. Alle initiatieven worden op prijs gesteld.

Door zelf een fondsenwervingsactie op te zetten met als doel het Toon Hermans Huis Emmeloord te steunen, draagt u bij aan het voortbestaan van het huis. Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk!

De leden van de commissie fondsenwerving van het Toon Hermans Huis Emmeloord wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden. U kunt hen bereiken via 06-12061991.