De Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord is afhankelijk van giften. Dankzij de betrokkenheid van de vele vrijwilligers en de ondersteuning van sponsoren, is het mogelijk het geld dat ons door donateurs wordt toevertrouwd, direct te besteden aan ondersteuning van mensen in uw nabije omgeving, die met kanker te maken hebben. Uw hulp, in het geven van regelmatige of eenmalige steun, is hard nodig. Wilt u helpen? Dat kan op één van de volgende manieren.

Word vaste donateur. Kies de periode en het bedrag. Later aanpassen is eenvoudig te regelen via de site.

Word vaste donateur

Help ons met een eenmalige gift. Uw bijdrage is aftrekbaar en wordt besteed aan het algemeen werk van de Stichting.

Geef eenmalig

Wanneer u met ons een contract sluit, om structureel donateur te zijn voor een bepaalde periode, kunt u de drempel die bij aftrek van giften geldt, voorkomen.

ANBI

De Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord heeft de ANBI status. Dat betekent dat u uw gift als aftrekpost in uw belastingaangifte kunt opvoeren.
Vaste donateurs en verstrekkers van een eenmalige machtiging, krijgen van ons een bericht per e-mail, welke u kunt gebruiken om desgewenst aan te tonen dat u een gift heeft gegeven.

Zelf iets ondernemen

Spreekt dit u aan: u inzetten, met bijvoorbeeld uw collega’s, vrienden of buren, voor het geven van financiële steun aan het Toon Hermans Huis Emmeloord? Bekijk de mogelijkheden op onze pagina voor het opzetten van een Fondsenwervingsactie.

Wijzigingen aanbrengen?

Wanneer u vaste donateur bent, kunt u uw gegevens en bijdrage gemakkelijk wijzigen via deze website. Gebruik daarvoor het wijzigingsformulier op deze site.