thh-bericht-lotgenoten-001-

Gespreksgroepen

Aanmelden voor een van de gespreksgroepen kan telefonisch op nummer 06-12061991

  1. Gespreksgroep voor Lotgenoten
  2. Gespreksgroep voor Naasten
  3. Gespreksgroep voor Nabestaanden

1. Gespreksgroep voor Lotgenoten

De diagnose van de ziekte kanker betekent vaak een breuk in iemands leven. Het bestaan heeft definitief een andere kleur gekregen. De ziekte beïnvloedt niet alleen de lichamelijke conditie, maar ook het emotionele en sociale leven. Deze veranderingen kunnen onzekerheid en angst met zich meebrengen. Onzekerheid over de duur en kwaliteit van het verdere leven. Angst voor pijn, een beschadigd lichaam of angst voor de dood. De relaties met familie, vrienden en collega’s veranderen soms ingrijpend. Dan is het fijn als er een plek bestaat zoals het Toon Hermans Huis (THH) in Emmeloord waar deze problematiek bekend is.

Voor deze groep mensen start het THHEmmeloord in het voor- en najaar een nieuwe lotgenoten gespreksgroep. De groep wordt geleid door twee deskundige gespreksleiders, die tevens ervaringsdeskundigen zijn. Deze besloten gespreksgroep komt in een tijdsbestek van 3 maanden vijf à zes keer bijeen in het Toon Hermans Huis Emmeloord. De groepsgrootte zal telkens 6-8 personen zijn.

In de gesprekken luisteren we naar elkaar en leren we van elkaar. Je zult ontdekken dat in elke fase van je ziekteproces er ook krachtbronnen en rustpunten in jezelf zullen zijn, waardoor je tijdens de hele ziekteperiode steviger in je schoenen kan komen te staan. Je gaat mede ten gevolge van de zware behandelingen door een zeer moeilijke fase van je leven. Tegelijkertijd weten we dat in gesprek met elkaar we problemen kunnen ombuigen tot kansen en gaan groeien in kracht en intensiteit, in veerkracht en vriendschap. Je zult je begrepen en gesteund voelen en zo mogelijk je aandacht verleggen van angstige naar hoopvolle en bemoedigende gedachten.

Als je deel wilt nemen aan de gespreksgroep kun je je hiervoor opgeven via de website.
Heb je al eens eerder meegedaan, maar wil je opnieuw meedoen, dan is dit natuurlijk mogelijk, dus wacht niet te lang met jezelf op te geven.

Tussentijds instromen is niet mogelijk.

2. Gespreksgroep voor Naasten

Als iemand in het gezin de diagnose kanker krijgt heeft dit een grote impact, niet alleen voor degene die de diagnose krijgt, maar ook voor zijn/haar directe omgeving. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. Kanker nestelt zich in alle aderen tot in het kleinste haarvaatje van het gezin en het netwerk. Het is niet altijd leuk om thuis te praten over kanker en de gevolgen ervan, maar je moet het zeker niet wegstoppen, want het is er wel, ook als je er niet over praat.

De Gespreksgroep voor Naasten is een bijzondere groep. De deelnemers zitten namelijk in het zelfde schuitje als jij en jullie zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Jij kunt gewoon je verhaal delen, zonder je schuldig te voelen. De anderen weten exact wat je bedoelt en begrijpen jou heel goed. Je zult je serieus genomen voelen en voldoende steun ervaren. Het is prettig om te horen hoe anderen omgaan met moeilijke dingen. Tijd nemen om er met elkaar over te praten kan helend werken, terwijl het gewone leven ook doorgaat omdat niet alles om kanker draait.

Voor deze groep mensen start het THHEmmeloord in het voor- en najaar een nieuwe gespreksgroep. De groep wordt geleid door twee deskundige gespreksleiders, die tevens ervaringsdeskundigen zijn. Deze besloten gespreksgroep komt in een tijdsbestek van 3 maanden vijf à zes keer bijeen in het Toon Hermans Huis Emmeloord. De groepsgrootte zal telkens 6-8 personen zijn.

Als je deel wilt nemen aan de gespreksgroep kun je je hiervoor opgeven via de website.
Heb je al eens eerder meegedaan, maar wil je opnieuw meedoen, dan is dit natuurlijk mogelijk, dus wacht niet te lang met jezelf op te geven.

Tussentijds instromen is niet mogelijk.

3. Gespreksgroep voor Nabestaanden

In de afgelopen tijd heb jij je partner, kind, familielid of vriend verloren aan de ziekte kanker. Je wereld is stil komen te staan. En dat terwijl het dagelijks leven gewoon doorgaat. De mantelzorgtaak is weggevallen, maar hoe moet jij nu verder? Je zit middenin een rouwproces en worstelt met allerlei gevoelens. Het doet veel met je. Bij rouwen is er geen goed of fout, je rouwt op jouw manier. Soms is het moeilijk om over het verlies en je gevoelens te praten, maar het onderwerp vermijden kan nog pijnlijker zijn. Hoe lang een rouwproces duurt is lastig te zeggen, omdat het zo sterk verschilt per persoon. Aan rouw zit geen tijdslimiet. Over het algemeen nemen de negatieve gevoelens af met de tijd. Dit is vaak ongeveer een jaar. En soms is het na een jaar nog net zo heftig als in het begin. Dan is het goed dat er een plek bestaat zoals het Toon Hermans Huis (THH) in Emmeloord.

Voor deze groep mensen die kort geleden of al wat langer geleden hun partner, kind, familielid of vriend verloren hebben aan de ziekte kanker start het THH een nieuwe Nabestaanden gespreksgroep. Dit is een bijzondere groep, want de deelnemers zitten namelijk in hetzelfde schuitje als jij en jullie zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Jij kunt gewoon je verhaal delen, zonder je schuldig te voelen. De anderen weten wat je bedoelt en er is over en weer begrip. Je zult je serieus genomen voelen en steun ervaren. Het is prettig om eens te horen hoe anderen omgaan met het verlies, dat hun leven heeft doen stilstaan. Tijd nemen om er met elkaar over te praten kan helend werken, terwijl je de gewone dingen in het leven ook weer oppakt. In de groep luisteren we naar elkaar, steunen we elkaar en leren we van elkaar. In de groep zul je herkenning en erkenning ervaren van je gevoelens. Gevoelens die erg verwarrend kunnen zijn.

Deze Nabestaanden gespreksgroep komt elke veertien dagen bijeen in een tijdsbestek van 3 maanden (vijf keer). De groepsgrootte zal maximaal 6 personen zijn. De groep wordt geleid door twee deskundige gespreksleiders.

De bijeenkomsten worden gepland op een voor de groep passend dagdeel in het THH Emmeloord. Als je deel wilt nemen aan de gespreksgroep kun je je telefonisch opgeven. Zodra er meldingen binnenkomen, wordt de startdatum bekend gemaakt.

Als de gespreksgroep eenmaal van start is gegaan is tussentijds instromen niet mogelijk, dus wacht niet te lang met jezelf op te geven.